loader loader

ODVODNJA I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA

 • Murvica d.o.o.
 • Murvica d.o.o.
ODVODNJA I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA
Murvica d.o.o. Crikvenica

Otpadna voda na području grada Crikvenice po svojem sastavu svrstava se u dvije kategorije i to kao otpadna voda iz domaćinstava i otpadna voda iz industrije i poduzetništva, a koja se sukladno stupnju onečišćenja (obzirom na pokazatelje KPK, BPK 5, suspendirana tvar, dušik, fosfor) svrstava u četiri kategorije. Za obavljanje što kvalitetnijeg održavanja sustava javne odvodnje društvo MURVICA d.o.o. je opremljena specijalnim vozilom za čišćenje sustava javne odvodnje pod visokim pritiskom. Ukoliko želite svoju nekretninu priključiti na sustav javne odvodnje, ovdje možete saznati sve o postupku priključenja na uslužnom području društva MURVICA d.o.o., kao javnog isporučitelja vodnih usluga.
ODGOVORNE OSOBE
 • MARIO JELČIĆ, ing.
  Funkcija: Voditelj odsjeka usluga
  Telefon: 091 2410 617

 • Radno vrijeme službi - ljetno: RADNI DAN: 7:00 - 14:00 i SUBOTA: 7:00 -12:00
  Radno vrijeme službi - zimsko: RADNI DAN: 7:00 - 15:00
  Dokumenti potrebni za priključenje na sustav javne odvodnje Grada Crikvenice:
  1. Dokaz o pravu vlasništva građevine (ne stariji od 6 mjeseci), odnosno, punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine ovjerenu kod javnog bilježnika,
  2. Kopiju katastarskog plana (ne starija od 6 mjeseci) sa ucrtanim položajem građevine,
  3. Građevinsku dozvolu ili akt kojim je građevina ozakonjena ili akt kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom ili potvrda o predanom zahtjevu za legalizaciju građevine,
  4. Potvrdu Grada CRIKVENICE o nedugovanju,
  5. Potvrdu komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. o nedugovanju,
  6. Potvrdu komunalnog trgovačkog društva EKO-MURVICA d.o.o. o nedugovanju,
  7. Dozvolu Grada CRIKVENICE (ili ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE) za prekop javne površine, odnosno suglasnost vlasnika nekretnine za prekop nekretnine u vlasništvu fizičke ili pravne osobe, ako je ista potrebna,
  8. Presliku zadnjeg računa za vodu od komunalnog trgovačkog društva KTD VODOVOD ŽRNOVNICA.
  Napomena:
  Sukladno odredbi članka 14. stavka 3. navedene Odluke pod potpunim zahtjevom za priključenje smatra se zahtjev koji je podnesen temeljem obveze priključenja određene odredbom članka 6. ili odredbom članka 8. stavak 2. Odluke te uz kojeg je priložena dokumentacija određena odredbom članka 8. stavak 3. i odredbom članka 13. iste Odluke.

  Informacije

  Dežurna služba:
  Za sve izvanredne događaje i situacije unutar djelatnosti na sustavu javne odvodnje ili sustavu interne odvodnje (septičke/sabirne jame), kao i oborinske odvodnje možete se obratiti dežurnoj službi Društva MURVICA d.o.o. koja je na usluzi građanima od 0 do 24 sata na broj telefona 091 2410 617.
  Blagajna::
  Blagajna Društva MURVICA d.o.o. se nalazi u na adresi Cikvenica, Ulica braće Brozičević 10. Zimsko radno vrijeme blagajne (16.09.-15.06.) je radnim danom od 7:30 do 14:00 sati, subotom, nedjeljom i praznicima blagajna je zatvorena. Ljetno radno vrijeme blagajne (16.06.-15.09.) je radnim danom od 7:30 do 13:00 sati, subotom od 8:00 do 12:00 sati, nedjeljom i praznicima blagajna je zatvorena. Dnevni odmor je od 10:00 do 10:30 sati. Broj telefona blagajne je +385 (0)51 554 083.

  Korisni linkovi

  GRAD CRIKVENICA   http://www.crikvenica.hr
  TZ CRIKVENICA   http://www.rivieracrikvenica.com
  EKO-MURVICA   http://www.ekomurvica.hr
  VLADA REPUBLIKE HRVATSKE   http://vlada.gov.hr/
  MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE   http://www.mzoip.hr/
  HRVATSKE VODE   http://www.voda.hr/
  HRVATSKA GRUPACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   http://www.hgvik.hr/
  HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA   http://www.hgk.hr/
  KTD VODOVOD ŽRNOVNICA   http://www.vodovod-zrnovnica.hr/

  Kontakt MURVICA d.o.o.

  MURVICA d.o.o.
  Kralja Tomislava 85A
  Crikvenica, Hrvatska (Croatia)
  OIB: 68902357395
  Telefon: +385 (0)51 440 880
  Email: info@murvica.hr

  Kontakt   poruke, sugestije, primjedbe
  Ime i prezime  
  Email  
  Telefon  
  Tema  
  Poruka  

  Nazovite nas:   +385 51 440 880 Nazovite nas!

  MURVICA d.o.o.  Osnivač i vlasnik komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. u cijelosti je GRAD CRIKVENICA. Komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. za obavljanje vodne djelatnosti, sa sjedištem u Crikvenici, Kralja Tomislava 85A je tvrtka čije je poslovanje naročito vezano uz izgradnju i upravljanje sustavom javne odvodnje te održavanje sustava oborinske odvodnje na području Grada Crikvenice.

  MURVICA d.o.o. @ Google Map
  MURVICA d.o.o. komunalno trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodne djelatnosti, 51260 Crikvenica, Kralja Tomislava 85A ● Tel: +385 (0)51 440 880, Fax: 385 (0)51 440 889 ● UPISAN U TRGOVAČKOM SUDU RIJEKA POD BROJEM MBS: 040076986 ● OIB: 68902357395 ● TEMELJNI KAPITAL: 3.916.800,00 Kuna uplaćen u cjelosti ● ŽIRO RAČUN: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR8224020061100058965 ● ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA d.d., IBAN: HR5223600001101894311 ● DEVIZNI RAČUN: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., BIC/SWIFT CODE: ESBCHR22, IBAN: HR8224020061100058965 ● UPRAVA DRUŠTVA: Jevgenij Prpić, mag. ing. geod. et geoinf., DIREKTOR ● www.murvica.hr
  Micro Mag d.o.o. Izrada internet stranica i aplikacija sa CMS sustavom za upravljanje sadržajem. Responsive web design prilagođen mobilnim uređajima i tabletima.