loader loader

Nadzorni odbor Društva MURVICA d.o.o.

NADZORNI ODBOR:

Skupština trgovačkog društva MURVICA d.o.o. je dana 9.04.2014 godine, donijela Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva, nakon čega je izmjenjen predstavnik zaposlenika Društva u Nadzornom odboru Društva. Predstavnik zaposlenika Društva u Nadzorni odbor Društva izabran je dana 17.07.2014. godine, sukladno odredbama članka 163. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13). Nadzorni odbor ima pet članova.

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

 • ŽELJKO PAUKOVIĆ, dipl. oec. - Predsjednik NO
 • mr. sc. VESNA CAR SAMSA, dipl. ing. - Zamjenik predsjednika NO
 • ZDRAVKO PERNAR
 • MARIJAN ŠKILJAN
 • MILAN KONDIĆ - predstavnik radnika u NO

 • Informacije

  Dežurna služba:
  Za sve izvanredne događaje i situacije unutar djelatnosti na sustavu javne odvodnje ili sustavu interne odvodnje (septičke/sabirne jame), kao i oborinske odvodnje možete se obratiti dežurnoj službi Društva MURVICA d.o.o. koja je na usluzi građanima od 0 do 24 sata na broj telefona 091 2410 617.
  Blagajna::
  Blagajna Društva MURVICA d.o.o. se nalazi u na adresi Cikvenica, Ulica braće Brozičević 10. Zimsko radno vrijeme blagajne (16.09.-15.06.) je radnim danom od 7:30 do 14:00 sati, subotom, nedjeljom i praznicima blagajna je zatvorena. Ljetno radno vrijeme blagajne (16.06.-15.09.) je radnim danom od 7:30 do 13:00 sati, subotom od 8:00 do 12:00 sati, nedjeljom i praznicima blagajna je zatvorena. Dnevni odmor je od 10:00 do 10:30 sati. Broj telefona blagajne je +385 (0)51 554 083.

  Korisni linkovi

  GRAD CRIKVENICA   http://www.crikvenica.hr
  TZ CRIKVENICA   http://www.rivieracrikvenica.com
  EKO-MURVICA   http://www.ekomurvica.hr
  VLADA REPUBLIKE HRVATSKE   http://vlada.gov.hr/
  MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE   http://www.mzoip.hr/
  HRVATSKE VODE   http://www.voda.hr/
  HRVATSKA GRUPACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   http://www.hgvik.hr/
  HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA   http://www.hgk.hr/
  KTD VODOVOD ŽRNOVNICA   http://www.vodovod-zrnovnica.hr/

  Kontakt MURVICA d.o.o.

  MURVICA d.o.o.
  Kralja Tomislava 85A
  Crikvenica, Hrvatska (Croatia)
  OIB: 68902357395
  Telefon: +385 (0)51 440 880
  Email: info@murvica.hr

  Kontakt   poruke, sugestije, primjedbe
  Ime i prezime  
  Email  
  Telefon  
  Tema  
  Poruka  

  Nazovite nas:   +385 51 440 880 Nazovite nas!

  MURVICA d.o.o.  Osnivač i vlasnik komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. u cijelosti je GRAD CRIKVENICA. Komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. za obavljanje vodne djelatnosti, sa sjedištem u Crikvenici, Kralja Tomislava 85A je tvrtka čije je poslovanje naročito vezano uz izgradnju i upravljanje sustavom javne odvodnje te održavanje sustava oborinske odvodnje na području Grada Crikvenice.

  MURVICA d.o.o. @ Google Map
  MURVICA d.o.o. komunalno trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodne djelatnosti, 51260 Crikvenica, Kralja Tomislava 85A ● Tel: +385 (0)51 440 880, Fax: 385 (0)51 440 889 ● UPISAN U TRGOVAČKOM SUDU RIJEKA POD BROJEM MBS: 040076986 ● OIB: 68902357395 ● TEMELJNI KAPITAL: 3.916.800,00 Kuna uplaćen u cjelosti ● ŽIRO RAČUN: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR8224020061100058965 ● ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA d.d., IBAN: HR5223600001101894311 ● DEVIZNI RAČUN: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., BIC/SWIFT CODE: ESBCHR22, IBAN: HR8224020061100058965 ● UPRAVA DRUŠTVA: Jevgenij Prpić, mag. ing. geod. et geoinf., DIREKTOR ● www.murvica.hr
  Micro Mag d.o.o. Izrada internet stranica i aplikacija sa CMS sustavom za upravljanje sadržajem. Responsive web design prilagođen mobilnim uređajima i tabletima.