loader loader

Novosti

MURVICA d.o.o. PRATI SVJETSKE TRENDOVE U ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI S GRAĐANIMA I TJELIMA JAVNE VLASTI
Komunalno trgovačko društvo za obavljanje vodne djelatnosti MURVICA d.o.o. s ciljem pružanja još kvalitetnijih, sigurnijih i dostupnijih usluga od veljače 2017. godine među prvima u Hrvatskoj uvodi u svoje redovno poslovanje elektronički potpis (e-potpis). E-potpis omogućava zamjenu tradicionalnog potpisivanja dokumenata bržim i sigurnijim načinom. Elektroničko poslovanje donosi brojne prednosti kao što su povećanje efikasnosti rada, smanjenje troškova poslovanja, omogućuje dostavu zahtjeva stranaka e-poštom, preuzimanje dokumenata (elektroničkih isprava) putem interneta. Osim toga prednosti tzv. e-poslovanja su bolja organizacija rada, veća učinkovitost te cjelokupna percepcija poslovanja u upravi. Povećat će se znatna ušteda na potrošnji uredskog materijala, papira, tonera itd., povećat će se transparentnost, doprinijet kvalitetnijem i ažurnijem protoku informacija, omogućit će se veća fleksibilnost u radu te sveopćem efikasnijem poslovanju. Naposljetku pridonosi se očuvanju održivog okoliša kao prioriteta današnjice, štede se radni sati, pojednostavljuju radni procesi te postižu značajniji učinci jer je istovremeno broj uspješno realiziranih projekata veći i kvalitetniji. Na ovaj način su građani u središtu interesa čime je MURVICA d.o.o. potpuno na usluzi svojim građanima, što je i njena najvažnija uloga. MURVICA d.o.o. uvela je i tzv. napredni elektronički potpis koji pouzdano jamči identitet potpisnika i koji udovoljava posebnim odredbama određenima Zakonom o elektroničkom potpisu. Također je uvedena vremenska ovjera dokumenata kojom se jamči dodatna sigurnost pri postupcima arhiviranja podataka, štiti njihova autentičnost i cijelovitost za cijelo vrijeme pohrane, što bi značilo da se u svakom trenutku, iz dokumenta ovjerenog naprednim e-potpisom i ovjerenog vremenskom ovjerom, može očitati vrijeme ovjere i tko je dokument potpisao. Vjerodostojnost navedenog potvrđuje certificirana agencija FINA. Uvođenje e-potpisa u poslovanje društva MURVICA d.o.o., korisnicima usluga otvara mogućnost da putem svoje elektroničke pošte (e-maila) dostavljaju podneske (info@murvica.hr) i preuzimaju sve dokumente kreirane od strane društva MURVICA d.o.o . koji su jednako vrijedni i pouzdani kao i klasični "papirnati" dokument. MURVICA d.o.o. također nudi i mogućnost dostave računa putem e-maila u pdf formatu. Ukoliko se korisnik odluči za takvu opciju, dovoljno je ispuniti jednostavan zahtjev koji se nalazi na službenim internetskim stranicama www.murvica.hr te ga popunjenog dostaviti na mail adresu: info@murvica.hr Ova opcija svakako koristi i korisnicima koji nisu stalni rezidenti Grada Crikvenice te smanjuje nepotrebno zatrpavanje poštanskih sandučića. Korištenjem servisa e-USLUGE građani mogu brzo i jednostavno uspostaviti komunikaciju, slati zahtjeve i preuzimati dokumente, odnosno elektroničke isprave direktno putem Interneta. Radi unapređenja efikasnosti e-poslovanja ovim putem bi zamolili korisnike naših usluga da ukoliko žele biti dio e-poslovanja priloženu IZJAVU O PRIHVAĆANJU ELEKTRONIČKOG POTPISA uz račun za veljaču 2017. godine, potpisanu dostave natrag na adresu: MURVICA d.o.o., Kralja Tomislava 85A, 51260 Crikvenica, mail adresu: info@murvica.hr. Ista IZJAVA može se naći na web stranici društva MURVICA d.o.o. pod rubrikom e-USLUGE e-ZAHTJEVI. Direktor društva MURVICA d.o.o., Jevgenij Prpić, mag. ing. geod. et geoinf., istaknuo je: „MURVICA d.o.o. je početkom 2016. godine prešla na elektroničko uredsko poslovanje u težnji da se približimo „uredu bez papira“, a sada smo postali među prvima upravama u Republici Hrvatskoj koja je u potpunosti zamijenila „klasične potpise i pečate“ i uvela elektronički potpis te napredni elektronički potpis s vremenskom ovjerom. Time pratimo svjetske trendove te pozivamo i druge javne uprave da slijede naš primjer koji svakako pridonosi uštedama na vremenu i troškovima u svakodnevnom poslovanju te informatizaciji i napretku Grada Crikvenice. Nedavno smo imali priliku čuti izjavu Predsjednika Sabora RH o skorašnjoj namjeri uvođenja elektroničkog potpisa u uredsko poslovanje Sabora čime se mi možemo već sada pohvaliti te mogu reći da ćemo se i nadalje razvijati u pozitivnom smjeru a imamo namjeru uvesti još neke novitete u poslovanje komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. “ . Više o navedenom možete pročitati niže u *.pdf dokumentu.
PDF dokument
Objavljeno: Apr 24 2017 12:00AM
SAČUVAJMO OKOLIŠ I BUDUĆNOST NAŠEG KRAJA !!!
Započeta je izrada studijsko projektne dokumentacije na osnovu koje će se izgraditi sustavi javne odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, sa uređajima za pročiščavanje otpadnih voda u razdoblju do 2020. godine, čime će se osiguratičisti okoliš i more te uskladiti stanje prema važećim EU direktivama. Cjelokupni projekt je sufinanciran sredstvima EU. Cijeli letak možete vidjeti niže u Pdf dokumentu.
PDF dokument
Objavljeno: Dec 22 2015 12:00AM
IZVJEŠTAJ O ANKETI - ZADOVOLJSTVO KOMUNALNIM USLUGAMA:
S ciljem da se ispune očekivanja i postigne puno zadovoljstvo korisnika komunalnih usluga na području Grada Crikvenice, Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte postavio je na stranice Grada anonimnu anketu o zadovoljstvu građana komunalnim uslugama. Kako je odaziv ispunjavanja ankete bio mali Odsjek je na 24 e-mail adrese, poduzetnika s područja Grada Crikvenice, poslao ankete. Ukupno je ispunjeno i dostavljeno 16 anketa. Anketa je obrađena na temelju dobivenih odgovora, a mišljenja i prijedlozi će se uvažiti kako bi se komunalne usluge i ubuduće razvijale na zadovoljstvo korisnika. Više o navedenoj anketi možete vidjeti niže u Pdf dokumentu.
PDF dokument
Objavljeno: May 27 2015 12:00AM

Informacije

Dežurna služba:
Za sve izvanredne događaje i situacije unutar djelatnosti na sustavu javne odvodnje ili sustavu interne odvodnje (septičke/sabirne jame), kao i oborinske odvodnje možete se obratiti dežurnoj službi Društva MURVICA d.o.o. koja je na usluzi građanima od 0 do 24 sata na broj telefona 091 2410 617.
Blagajna::
Blagajna Društva MURVICA d.o.o. se nalazi u na adresi Cikvenica, Ulica braće Brozičević 10. Zimsko radno vrijeme blagajne (16.09.-15.06.) je radnim danom od 7:30 do 14:00 sati, subotom, nedjeljom i praznicima blagajna je zatvorena. Ljetno radno vrijeme blagajne (16.06.-15.09.) je radnim danom od 7:30 do 13:00 sati, subotom od 8:00 do 12:00 sati, nedjeljom i praznicima blagajna je zatvorena. Dnevni odmor je od 10:00 do 10:30 sati. Broj telefona blagajne je +385 (0)51 554 083.

Korisni linkovi

GRAD CRIKVENICA   http://www.crikvenica.hr
TZ CRIKVENICA   http://www.rivieracrikvenica.com
EKO-MURVICA   http://www.ekomurvica.hr
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE   http://vlada.gov.hr/
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE   http://www.mzoip.hr/
HRVATSKE VODE   http://www.voda.hr/
HRVATSKA GRUPACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   http://www.hgvik.hr/
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA   http://www.hgk.hr/
KTD VODOVOD ŽRNOVNICA   http://www.vodovod-zrnovnica.hr/

Kontakt MURVICA d.o.o.

MURVICA d.o.o.
Kralja Tomislava 85A
Crikvenica, Hrvatska (Croatia)
OIB: 68902357395
Telefon: +385 (0)51 440 880
Email: info@murvica.hr

Kontakt   poruke, sugestije, primjedbe
Ime i prezime  
Email  
Telefon  
Tema  
Poruka  

Nazovite nas:   +385 51 440 880 Nazovite nas!

MURVICA d.o.o.Osnivač i vlasnik komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. u cijelosti je GRAD CRIKVENICA. Komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. za obavljanje vodne djelatnosti, sa sjedištem u Crikvenici, Kralja Tomislava 85A je tvrtka čije je poslovanje naročito vezano uz izgradnju i upravljanje sustavom javne odvodnje te održavanje sustava oborinske odvodnje na području Grada Crikvenice.

MURVICA d.o.o. @ Google Map
MURVICA d.o.o. komunalno trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodne djelatnosti, 51260 Crikvenica, Kralja Tomislava 85A ● Tel: +385 (0)51 440 880, Fax: 385 (0)51 440 889 ● UPISAN U TRGOVAČKOM SUDU RIJEKA POD BROJEM MBS: 040076986 ● OIB: 68902357395 ● TEMELJNI KAPITAL: 3.916.800,00 Kuna uplaćen u cjelosti ● ŽIRO RAČUN: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR8224020061100058965 ● ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA d.d., IBAN: HR5223600001101894311 ● DEVIZNI RAČUN: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., BIC/SWIFT CODE: ESBCHR22, IBAN: HR8224020061100058965 ● UPRAVA DRUŠTVA: Jevgenij Prpić, mag. ing. geod. et geoinf., DIREKTOR ● www.murvica.hr
Micro Mag d.o.o. Izrada internet stranica i aplikacija sa CMS sustavom za upravljanje sadržajem. Responsive web design prilagođen mobilnim uređajima i tabletima.