loader loader

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama - koje stvara, posjeduje, raspolaže ili nadzire trgovačko društvo MURVICA d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Cilj zakona - je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti, transparentnosti i javnosti djelovanja trgovačkog društva MURVICA d.o.o., sukladno Zakonu. Informacija - je svaki podatak koji se posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Pravo na informaciju - ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu MURVICA d.o.o.. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

• putem pošte na adresu trgovačkog društva MURVICA d.o.o., Kralja Tomislava 85A, 51260 Crikvenica;
• na broj telefaksa: +385 (0)51 440 889;
• elektroničkom poštom na e-mail: info@murvica.hr
• donijeti osobno u pisarnicu trgovačkog društva MURVICA d.o.o. radnim danom od 7:30 do 14:30 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu uz obrazac. MURVICA d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno odredbi članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine" br. 25/13 i 85/15). Za dodatne informacije molimo nazovite zaposlenika za informiranje na broj telefona +385 (0)51 440 880.

GodinaNazivDoc
2016IZVJEŠĆE o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.pdf
2017IZVJEŠĆE o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.pdf

Informacije

Dežurna služba:
Za sve izvanredne događaje i situacije unutar djelatnosti na sustavu javne odvodnje ili sustavu interne odvodnje (septičke/sabirne jame), kao i oborinske odvodnje možete se obratiti dežurnoj službi Društva MURVICA d.o.o. koja je na usluzi građanima od 0 do 24 sata na broj telefona 091 2410 617.
Blagajna::
Blagajna Društva MURVICA d.o.o. se nalazi u na adresi Cikvenica, Ulica braće Brozičević 10. Zimsko radno vrijeme blagajne (16.09.-15.06.) je radnim danom od 7:30 do 14:00 sati, subotom, nedjeljom i praznicima blagajna je zatvorena. Ljetno radno vrijeme blagajne (16.06.-15.09.) je radnim danom od 7:30 do 13:00 sati, subotom od 8:00 do 12:00 sati, nedjeljom i praznicima blagajna je zatvorena. Dnevni odmor je od 10:00 do 10:30 sati. Broj telefona blagajne je +385 (0)51 554 083.

Korisni linkovi

GRAD CRIKVENICA   http://www.crikvenica.hr
TZ CRIKVENICA   http://www.rivieracrikvenica.com
EKO-MURVICA   http://www.ekomurvica.hr
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE   http://vlada.gov.hr/
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE   http://www.mzoip.hr/
HRVATSKE VODE   http://www.voda.hr/
HRVATSKA GRUPACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   http://www.hgvik.hr/
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA   http://www.hgk.hr/
KTD VODOVOD ŽRNOVNICA   http://www.vodovod-zrnovnica.hr/

Kontakt MURVICA d.o.o.

MURVICA d.o.o.
Kralja Tomislava 85A
Crikvenica, Hrvatska (Croatia)
OIB: 68902357395
Telefon: +385 (0)51 440 880
Email: info@murvica.hr

Kontakt   poruke, sugestije, primjedbe
Ime i prezime  
Email  
Telefon  
Tema  
Poruka  

Nazovite nas:   +385 51 440 880 Nazovite nas!

MURVICA d.o.o.Osnivač i vlasnik komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. u cijelosti je GRAD CRIKVENICA. Komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. za obavljanje vodne djelatnosti, sa sjedištem u Crikvenici, Kralja Tomislava 85A je tvrtka čije je poslovanje naročito vezano uz izgradnju i upravljanje sustavom javne odvodnje te održavanje sustava oborinske odvodnje na području Grada Crikvenice.

MURVICA d.o.o. @ Google Map
MURVICA d.o.o. komunalno trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodne djelatnosti, 51260 Crikvenica, Kralja Tomislava 85A ● Tel: +385 (0)51 440 880, Fax: 385 (0)51 440 889 ● UPISAN U TRGOVAČKOM SUDU RIJEKA POD BROJEM MBS: 040076986 ● OIB: 68902357395 ● TEMELJNI KAPITAL: 3.916.800,00 Kuna uplaćen u cjelosti ● ŽIRO RAČUN: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR8224020061100058965 ● ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA d.d., IBAN: HR5223600001101894311 ● DEVIZNI RAČUN: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., BIC/SWIFT CODE: ESBCHR22, IBAN: HR8224020061100058965 ● UPRAVA DRUŠTVA: Jevgenij Prpić, mag. ing. geod. et geoinf., DIREKTOR ● www.murvica.hr
Micro Mag d.o.o. Izrada internet stranica i aplikacija sa CMS sustavom za upravljanje sadržajem. Responsive web design prilagođen mobilnim uređajima i tabletima.