loader loader
    

Propisi - Zakoni

    

Poveznice

    

PDF dokumenti

GodinaNazivDoc
2015ETIČKI KODEKS trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Etički kodeks trgovačkog društva MURVICA d.o.o.pdf
2015IZJAVA O PRIHVAČANJU KODEKSA ETIKE trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Izjava o prihvačanju kodeksa etike trgovačkog društva MURVICA d.o.o.pdf
2015ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠTENIH PREDSTAVNIKA NARUČITELJA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE KOJE PROVODI trgovačko društvo MURVICA d.o.o. KAO SEKTORSKI NARUČITELJ Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave koje provodi MURVICA d.o.o. kao sektorski naručitelj.pdf
2015ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o..pdf
2015ODLUKA O IMENOVANJU ZAPOSLENIKA ZA INFORMIRANJE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o.. Odluka o imenovanju zaposlenika za informiranje u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o..pdf
2015IZJAVA trgovačkog društva MURVICA d.o.o. ZA NAKNADNI PRISTUP SPORAZUMU O OTPISU DUGOVA Izjava trgovačkog društva MURVICA d.o.o. za naknadni pristup sporazumu o otpisu dugova.pdf
2015KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE DOKUMENTACIJE Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave dokumentacije.pdf
2015ODLUKA O ZABRANI KONZUMIRANJA DUHANSKIH I ALKOHOLNIH PROIZVODA TE DRUGIH SREDSTAVA OVISNOSTI u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. Odluka o zabrani konzumiranja duhanskih i alkoholnih proizvoda te drugih sredstava ovisnosti u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o..pdf
2015ODLUKA O IMENOVANJU ETIČKOG POVJERENSTVA u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o.pdf
2015PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOGA I REGISTRATURNOG GRADIVA trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva trgovačkog društva MURVICA d.o.o.pdf
2015POSEBNA LISTA S ROKOVIMA ČUVANJA REGISTRATURNOG GRADIVA trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Posebna lista s rokovima čuvanja registraturnog gradiva trgovačkog društva MURVICA d.o.o.pdf
2015ODLUKA O ODABIRANJU I IZLUČIVANJU ARHIVSKOG GRADIVA KOJE JE NASTALO PRIJE STUPANJA NA SNAGU PRAVILNIKA O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Odluka o odabiranju i izlučivanju arhivskog gradiva koje je nastalo prije stupanja na snagu Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva trgovačkog društva MURVICA d.o.o.pdf
2015OODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA REKLAMACIJE POTROŠAČA u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o Odluka o imenovanju povjerenstva za reklamacije potrošača u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o.pdf
2015INTERNO UPUTSTVO ZA PROVOĐENJE KONTROLE ISPRAVNOSTI GRAĐEVINA ZA JAVNU ODVODNJU OTPADNIH VODA trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Interno uputstvo za provođenje kontrole ispravnosti građevina za javnu odvodnju otpadnih voda trgovačkog društva MURVICA d.o.o.pdf
2015ODLUKA O STUPANJU NA SNAGU PRAVILNIKA O FMC-u trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Odluka o stupanju na snagu Pravilnika o FMC-u Društva MURVICA d.o.o.pdf
2015PRAVILNIK O FMC-u trgovačkog društva MURVICA d.o.o Pravilnik o FMC-u trgovačkog društva MURVICA d.o.o.pdf
2015ODLUKA O PRIJENOSU OVLASTI ZA RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA u Društvu MURVICA d.o.o. Odluka o prijenosu ovlasti za razvoj sustava unutarnjih kontrola u Društvu MURVICA d.o.o.pdf
2015ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju na području Grada Crikvenice.pdf
2015 ODLUKU O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Crikvenice.pdf
2016PRAVILNIK O SPONZORIRANJU I DONIRANJU trgovačkog društva MURVICA d.o.o. PRAVILNIK O SPONZORIRANJU I DONIRANJU trgovačkog društva MURVICA d.o.o.pdf
2017PRAVILNIK o uredskom poslovanju komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Pravilnik_o_uredskom_poslovanju_komunalnog_trgovackog_drustva_ MURVICA _d.o.o.pdf
2017KODEKS postupanja u elektroničkom uredskom poslovanju komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o Kodeks_postupanja_u_elektronickom_uredskom_poslovanju_komunalnog_trgovackog_drustva_MURVICA_d.o.o.pdf
2017IZJAVA o prihvaćanju uporabe i prometa elektroničkih isprava Izjava_o_prihvacanju_uporabe_i_prometa_elektronickih_isprava.pdf
2017ODLUKA o ovlaštenju za ovjeru ispisa elektroničke isprave Odluka_o_ovlastenju_za_ovjeru_ispisa_elektronicke_isprave.pdf
2017ODLUKA o posebnom ovlaštenju za ovjeru ispisa elektroničke isprave Odluka_o_posebnom_ovlastenju_za_ovjeru_ispisa_elektronicke_isprave.pdf
2017ODLUKA o utvrđivanju poslova za koje se osigurava sustav certificiranja elektroničkih potpisa Odluka_o_utvrdivanju_poslova_za_koje_se_osigurava_sustav_certificiranja_elektronickih_potpisa.pdf
2017ODLUKA o načinu pripreme i dostave predmeta u rad direktoru komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Odluka_o_nacinu_pripreme_i_dostave_predmeta_u_rad_direktoru_komunalnog_trgovackog_drustva_MURVICA_d.o.o.pdf
2017ODLUKA o načinu postupanja s dokumentima i predmetima u komunalnom trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. Odluka_o_nacinu_postupanja_s_dokumentima_i_predmetima_u_komunalnom_trgovackom_drustvu_MURVICA_d.o.o.pdf

Informacije

Dežurna služba:
Za sve izvanredne događaje i situacije unutar djelatnosti na sustavu javne odvodnje ili sustavu interne odvodnje (septičke/sabirne jame), kao i oborinske odvodnje možete se obratiti dežurnoj službi Društva MURVICA d.o.o. koja je na usluzi građanima od 0 do 24 sata na broj telefona 091 2410 617.
Blagajna::
Blagajna Društva MURVICA d.o.o. se nalazi u na adresi Cikvenica, Ulica braće Brozičević 10. Zimsko radno vrijeme blagajne (16.09.-15.06.) je radnim danom od 7:30 do 14:00 sati, subotom, nedjeljom i praznicima blagajna je zatvorena. Ljetno radno vrijeme blagajne (16.06.-15.09.) je radnim danom od 7:30 do 13:00 sati, subotom od 8:00 do 12:00 sati, nedjeljom i praznicima blagajna je zatvorena. Dnevni odmor je od 10:00 do 10:30 sati. Broj telefona blagajne je +385 (0)51 554 083.

Korisni linkovi

GRAD CRIKVENICA   http://www.crikvenica.hr
TZ CRIKVENICA   http://www.rivieracrikvenica.com
EKO-MURVICA   http://www.ekomurvica.hr
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE   http://vlada.gov.hr/
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE   http://www.mzoip.hr/
HRVATSKE VODE   http://www.voda.hr/
HRVATSKA GRUPACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   http://www.hgvik.hr/
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA   http://www.hgk.hr/
KTD VODOVOD ŽRNOVNICA   http://www.vodovod-zrnovnica.hr/

Kontakt MURVICA d.o.o.

MURVICA d.o.o.
Kralja Tomislava 85A
Crikvenica, Hrvatska (Croatia)
OIB: 68902357395
Telefon: +385 (0)51 440 880
Email: info@murvica.hr

Kontakt   poruke, sugestije, primjedbe
Ime i prezime  
Email  
Telefon  
Tema  
Poruka  

Nazovite nas:   +385 51 440 880 Nazovite nas!

MURVICA d.o.o.Osnivač i vlasnik komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. u cijelosti je GRAD CRIKVENICA. Komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. za obavljanje vodne djelatnosti, sa sjedištem u Crikvenici, Kralja Tomislava 85A je tvrtka čije je poslovanje naročito vezano uz izgradnju i upravljanje sustavom javne odvodnje te održavanje sustava oborinske odvodnje na području Grada Crikvenice.

MURVICA d.o.o. @ Google Map
MURVICA d.o.o. komunalno trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodne djelatnosti, 51260 Crikvenica, Kralja Tomislava 85A ● Tel: +385 (0)51 440 880, Fax: 385 (0)51 440 889 ● UPISAN U TRGOVAČKOM SUDU RIJEKA POD BROJEM MBS: 040076986 ● OIB: 68902357395 ● TEMELJNI KAPITAL: 3.916.800,00 Kuna uplaćen u cjelosti ● ŽIRO RAČUN: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR8224020061100058965 ● ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA d.d., IBAN: HR5223600001101894311 ● DEVIZNI RAČUN: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., BIC/SWIFT CODE: ESBCHR22, IBAN: HR8224020061100058965 ● UPRAVA DRUŠTVA: Jevgenij Prpić, mag. ing. geod. et geoinf., DIREKTOR ● www.murvica.hr
Micro Mag d.o.o. Izrada internet stranica i aplikacija sa CMS sustavom za upravljanje sadržajem. Responsive web design prilagođen mobilnim uređajima i tabletima.