JAVNA NADMETANJA

Sve potrebne informacije za javna nadmetanja možete dobiti u sjedištu uprave Društva na adresi Crikvenica, Kralja Tomislava 85A.

Kontakt osobe:

Za financijska pitanja Sanjin Šopić, dipl. oec. Voditelj odjela financijsko-računovodstvenih poslova +385 (0)51 440 886 sanjin.sopic@murvica.hr
Za pravna pitanja Radislav Blažević, dipl. iur. Voditelj odjela općih poslova +385 (0)51 440 885 radislav.blazevic@murvica.hr
Za tehnička pitanja Zoran Mamić, mag. ing. aedif. Voditelj odjela tehničkih poslova +385 (0)51 440 882 zoran.mamic@murvica.hr
18. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
17. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
16. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
15. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
14. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
13. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
12. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
11. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
10. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
9. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
8. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
7. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
6. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
5. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
4. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
3. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
ISPRAVAK 2. IZMJENE PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
2. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
1. IZMJENA PLANA NABAVE u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. za 2015. godinu
TOP