MURVICA d.o.o. je uspjela, zahvaljujući velikom zalaganju svih svojih djelatnika, uspješno provesti svoj prvi samostalni EU projekt. Naime, početkom 2015. godine, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Ograničeni Poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16. – Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje.

Komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. u 2016. godini uspješno je završila još jednu investiciju. Direktor Jevgenij Prpić, mag. ing. et geoinf. istaknuo je: – Riječ je o rekonstrukciji sustava javne odvodnje u ulici Ante Starčevića u Crikvenici u dužini od cca 270 m. Izvođač radova bila je tvrtka “Izvedba i adaptacija objekata visoko i niskogradnje”,

MURVICA d.o.o. kupnjom novih vozila podiže standard pružanja komunalnih usluga svojim korisnicima. U nazočnosti gradonačelnika Damira Rukavine, dipl. ing. i direktora MURVICA d.o.o.  Jevgenija Prpića, mag. ing. geod. et geoinf. na trgu Stjepana Radića dana 13.06. 2017. godine predstavljeno je novo specijalno vozilo za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda i pražnjenje septičkih jama. Tom

Poštovani građani grada Crikvenice, obavještavamo Vas da dana 3.10.2016. godine, u ulici Ante Starčevića započinju radovi na sustavu javne odvodnje u dužini od 245 m sa spajanjem na postojeći sustav. Vrijednost investicije iznosi 509.265,00 Kn. Prema terminskom planu radovi bi trebali završiti do kraja 2016. godine te će se promet za vrijeme izvođenja radova odvijati

Poštovani prijatelji prirode, građani grada Crikvenice i ostali naši korisnici kako bi svi zajedno doprinijeli zaštiti šuma lijepe naše, ovim putem vas obavještavamo da ukoliko želite, Društvu MURVICA d.o.o. možete podnesti Zahtjev za aktiviranje usluge dostave obavijesti o računu putem e-maila. Navedena usluga se može i otkazati po primitku vašeg Zahtjeva za otkazivanjem navedene usluge.

Preseljenje na novu lokaciju

Ovim putem građanke i građane Grada Crikvenice te ostale naše korisnike obavještavamo da se sjedište trgovačkog društva MURVICA d.o.o. od dana 29.02.2016. godine nalazi na novoj lokaciji, odnosno na adresi ulica Kralja Tomislava 85A.

Zaštita osobnih podataka

Sukladno odredbama ćlanka 18.a, stavak 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” br. 106/12-Pročišćeni tekst), obaviještavamo korisnike da je službenik za zaštitu osobnih podataka u Društvu MURVICA d.o.o. RADISLAV BLAŽEVIĆ, dipl. jur., telefon: 051 440 885, mobitel: 091 2420 646, e-mail: radislav.blazevic@murvica.hr.

Reklamacije

Ukoliko je potrošač nezadovoljan javnim uslugama koje pruža Društvo MURVICA d.o.o., sukladno odredbama ćlanka 10. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” br. 41/14) može podnesti pisani prigovor putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na koji će Društvo MURVICA d.o.o. odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Sukladno odredbama ćlanka 25., stavak 5.

Komunalno trgovačko društvo za obavljanje vodne djelatnosti MURVICA d.o.o. s ciljem pružanja još kvalitetnijih, sigurnijih i dostupnijih usluga od veljače 2017. godine među prvima u Hrvatskoj uvodi u svoje redovno poslovanje elektronički potpis (e-potpis). E-potpis omogućava zamjenu tradicionalnog potpisivanja dokumenata bržim i sigurnijim načinom. Elektroničko poslovanje donosi brojne prednosti kao što su povećanje efikasnosti rada,

Sukladno zadanim rokovima, uspješno je privedena kraju izrada studijsko projektne dokumentacije za izgradnju sustava javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukciju vodoopskrbne mreže Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. Izgradnjom projektne mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda osigurati će se čisti okoliš i more te uskladiti stanje prema važećim EU direktivama.

TOP