ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Obvezno ispuniti sva polja *

TOP