ZAHTJEV ZA PONOVNU UPOTREBU INFORMACIJA

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Obvezno ispuniti sva polja *

TOP