Vodne usluge

UslugaJed. mjeraNeto (kn)PDV (13%)Bruto (kn)
Osnovna cijena vodnih usluga-varijabilni dio m3 2,60 0,34 2,94
Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (mjesečni) korisnik 20,00 2,60 22,60
Korisnici u građevinama s zajedničkim vodomjerom m2 - pov. stamb. jed. 0,46 0,06 0,52
UslugaJed. mjeraNeto (kn)PDV (13%)Bruto (kn)
Osnovna cijena vodnih usluga-varijabilni dio m3 4,60 0,60 5,20
Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (mjesečni) korisnik 20,00 2,60 22,60
Poslovni prostor u građevinama s zajedničkim vodomjerom m2 - pov. građ. 0,46 0,06 0,52
UslugaJed. mjeraNeto (kn)PDV (13%)Bruto (kn)
Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama tura 552,58 71,84 624,42
UslugaJed. mjeraNeto (kn)PDV (13%)Bruto (kn)
Osnovna cijena vodnih usluga-varijabilni dio m3 1,56 0,20 1,76
Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (mjesečni) korisnik 20,00 2,60 22,60
Korisnici u građevinama s zajedničkim vodomjerom m2 - pov. stam. jed. 0,46 0,06 0,52
Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama tura 331,55 43,10 374,65
Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama van radnog vremena, nedjeljom i praznikom tura 497,33 64,65 561,98

Ostale usluge

UslugaJed. mjeraNeto (kn)PDV (25%)Bruto (kn)
Čiščenje/odštopavanje sustava odvodnje specijaliziranim vozilom sat 495,91 123,98 619,89
Čiščenje/odštopavanje sustava odvodnje specijaliziranim vozilom - u slučaju rada van radnog vremena, nedjeljom i praznikom tura 743,87 185,97 929,84
Usluge izvan područja Grada Crikvenice - po predračunu ili Ugovoru - u slučaju rada van radnog vremena, nedjeljom i praznikom cijena se uvećava za 50%
Dolazak na teren bez usluge pražnjenja/odštopavanja tura 276,29 69,07 345,36
Dolazak na teren bez usluge pražnjenja/odštopavanja - u slučaju rada van radnog vremena, nedjeljom i praznikom tura 414,44 103,61 518,04
Trošak dolaska specijaliziranog vozila na područje Grada Novi Vinodolski i Općine Vinodolske tura 80,00 20,00 100,00
Trošak dolaska specijalnog vozila na područje Grada Senja tura 200,00 50,00 250,00
UslugaJed. mjeraNeto (kn)PDV (25%)Bruto (kn)
Za individualnu izgradnju jednokratno 373,95 93,49 467,44
Za kolektivnu izgradnju (više od 3 stambene jedinice i poslovne prostore) jednokratno 1.142,48 285,62 1428,10
UslugaJed. mjeraNeto (kn)PDV (25%)Bruto (kn)
PK radnik sat 41,33 10,33 51,66
KV radnik sat 51,66 10,33 64,58
VK radnik sat 61,82 15,46 77,28
VSS radnik sat 82,99 20,75 103,74
UslugaJed. mjeraNeto (kn)PDV (25%)Bruto (kn)
Obrada zahtjeva korisnika za priključenje građevine na komunalne vodne građevine jednokratno 160,00 40,00 200,00
UslugaJed. mjeraNeto (kn)PDV (0%)Bruto (kn)
Naknada za razvoj vodnih građevina sustava javne odvodnje na području Grada Crikvenice m3 1,20 0,00 1,20

Cjenik

Ovdje možete preuzeti CJENIK trgovačkog društva MURVICA d.o.o. u *.pdf formatu

TOP