Poštovani prijatelji prirode, građani grada Crikvenice i ostali naši korisnici kako bi svi zajedno doprinijeli zaštiti šuma lijepe naše, ovim putem vas obavještavamo da ukoliko želite, Društvu MURVICA d.o.o. možete podnesti Zahtjev za aktiviranje usluge dostave obavijesti o računu putem e-maila. Navedena usluga se može i otkazati po primitku vašeg Zahtjeva za otkazivanjem navedene usluge.

Preseljenje na novu lokaciju

Ovim putem građanke i građane Grada Crikvenice te ostale naše korisnike obavještavamo da se sjedište trgovačkog društva MURVICA d.o.o. od dana 29.02.2016. godine nalazi na novoj lokaciji, odnosno na adresi ulica Kralja Tomislava 85A.

Zaštita osobnih podataka

Sukladno odredbama ćlanka 18.a, stavak 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” br. 106/12-Pročišćeni tekst), obaviještavamo korisnike da je službenik za zaštitu osobnih podataka u Društvu MURVICA d.o.o. RADISLAV BLAŽEVIĆ, dipl. jur., telefon: 051 440 885, mobitel: 091 2420 646, e-mail: radislav.blazevic@murvica.hr.

Reklamacije

Ukoliko je potrošač nezadovoljan javnim uslugama koje pruža Društvo MURVICA d.o.o., sukladno odredbama ćlanka 10. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” br. 41/14) može podnesti pisani prigovor putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na koji će Društvo MURVICA d.o.o. odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Sukladno odredbama ćlanka 25., stavak 5.

Komunalno trgovačko društvo za obavljanje vodne djelatnosti MURVICA d.o.o. s ciljem pružanja još kvalitetnijih, sigurnijih i dostupnijih usluga od veljače 2017. godine među prvima u Hrvatskoj uvodi u svoje redovno poslovanje elektronički potpis (e-potpis). E-potpis omogućava zamjenu tradicionalnog potpisivanja dokumenata bržim i sigurnijim načinom. Elektroničko poslovanje donosi brojne prednosti kao što su povećanje efikasnosti rada,

Sukladno zadanim rokovima, uspješno je privedena kraju izrada studijsko projektne dokumentacije za izgradnju sustava javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukciju vodoopskrbne mreže Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. Izgradnjom projektne mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda osigurati će se čisti okoliš i more te uskladiti stanje prema važećim EU direktivama.

Započeta je izrada studijsko projektne dokumentacije na osnovu koje će se izgraditi sustavi javne odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, sa uređajima za pročiščavanje otpadnih voda u razdoblju do 2020. godine, čime će se osiguratičisti okoliš i more te uskladiti stanje prema važećim EU direktivama. Cjelokupni projekt je

S ciljem da se ispune očekivanja i postigne puno zadovoljstvo korisnika komunalnih usluga na području Grada Crikvenice, Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte postavio je na stranice Grada anonimnu anketu o zadovoljstvu građana komunalnim uslugama. Kako je odaziv ispunjavanja ankete bio mali Odsjek je na 24 e-mail adrese, poduzetnika s područja Grada Crikvenice, poslao ankete.

TOP