OBRASCI

Ovim je servisom korisnicima pružena mogućnost dostave podnesaka društvu MURVICA d.o.o. putem interaktivnih obrazaca (online) te putem elektroničke pošte (e-mail).

e-ZAHTJEVI

Ukoliko želite online dostaviti interaktivni (online) službeni zahtjev društvu MURVICA d.o.o., kliknite na jedan od niže navedenih e-Zahtjeva.

Po slanju Vašeg e-Zahtjeva, dobit ćete potvrdu prijema, a po pokretanju postupka klasifikacijsku oznaku (KLASA) i pristupnu šifru za uvid u status rješavanja Vašeg predmeta (e-predmet) .

e-Izjava stranke o prihvaćanju uporabe i prometa elektroničkih isprava
e-Zahtjev za aktiviranje besplatne usluge dostave obavijesti o računu putem e-maila
e-Zahtjev za otkazivanjem besplatne usluge dostave obavijesti o računu putem e-maila
e-Zahtjev za ishodovanje dokumentacije vezane uz građenje
e-Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje
e-Zahtjev za izdavanje potvrde o nedugovanju
e-Zahtjev za ishodovanje potvrde o priključenju na sustav javne odvodnje
e-Zahtjev za promjenom korisnika vodne usluge
e-Zahtjev za pristup informacijama
e-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
e-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

ZAHTJEVI

Za kompletiranje zahtjeva mogu Vam zatrebati zahtjevi u Word dokumentiu koje možete preuzeti u privitku ovog teksta.

Ukoliko želite dostaviti jedan od niže navedenih službenih zahtjeva društvu MURVICA d.o.o., možete ga dostaviti elektroničkom poštom na e-mail adresu: info@murvica.hr.

Po slanju Vašeg zahtjeva, dobit ćete potvrdu prijema, a po pokretanju postupka klasifikacijsku oznaku (KLASA) i pristupni kod za uvid u status rješavanja Vašeg predmeta (e-predmet) .

Izjava stranke o prihvaćanju uporabe i prometa elektroničkih isprava
Zahtjev za aktiviranje usluge dostave obavijesti o računu putem e-maila
Zahtjev za otkazivanjem usluge dostave obavijesti o računu putem e-maila
Zahtjev za ishodovanje dokumentacije vezane uz građenje
Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje
Zahtjev za ishodovanje potvrde o nedugovanju
Zahtjev za ishodovanje potvrde o priključenju na sustav javne odvodnje
Zahtjev za promjenom korisnika vodne usluge
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

TOP