MURVICA d.o.o. brine o izgradnji, upravljanju i održavanju sustava javne odvodnje na području Grada Crikvenice. Da bi građani Grada Crikvenice objekte priključili na sustav javne odvodnje dužni su društvu MURVICA d.o.o. podnesti Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje Grada Crikvenice.

ODGOVORNA OSOBA

VEDRAN PAVLIČEVIĆ, univ. bacc. ing. naut.
Funkcija: Voditelj odsjeka usluga
Telefon: +385(0)91 2410 617

Ljetno radno vrijeme (03.07.2017.  do 02.09.2017.)
Radni dan: 07 h - 15 h
Subota: 07h - 12 h
Nedjeljom i blagdanom ne radimo (izvanredne usluge)

Zimsko radno vrijeme (03.09.2017.  do 02.07.2018.)
Radni dan: 07 h - 15 h
Subotom, nedjeljom i blagdanom ne radimo (izvanredne usluge)

Dokumenti potrebni za priključenje na sustav javne odvodnje Grada Crikvenice:

  1. Dokaz o pravu vlasništva građevine (ne stariji od 6 mjeseci), odnosno, punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine ovjerenu kod javnog bilježnika,
  2. Kopiju katastarskog plana (ne starija od 6 mjeseci) sa ucrtanim položajem građevine,
  3. Građevinsku dozvolu ili akt kojim je građevina ozakonjena ili akt kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom ili potvrda o predanom zahtjevu za legalizaciju građevine,
  4. Potvrdu Grada CRIKVENICE o nedugovanju,
  5. Potvrdu komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. o nedugovanju,
  6. Potvrdu komunalnog trgovačkog društva EKO-MURVICA d.o.o. o nedugovanju,
  7. Dozvolu Grada CRIKVENICE (ili ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE) za prekop javne površine, odnosno suglasnost vlasnika nekretnine za prekop nekretnine u vlasništvu fizičke ili pravne osobe, ako je ista potrebna,
  8. Presliku zadnjeg računa za vodu od komunalnog trgovačkog društva KTD VODOVOD ŽRNOVNICA.

Napomena:
Sukladno odredbi članka 14. stavka 3. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (“Službene novine Grada Crikvenice“ br. 08/15) pod potpunim zahtjevom za priključenje smatra se zahtjev koji je podnesen temeljem obveze priključenja određene odredbom članka 6. ili odredbom članka 8. stavak 2. navedene Odluke te uz kojeg je priložena dokumentacija određena odredbom članka 8. stavak 3. i odredbom članka 13. iste Odluke.

TOP