ŽIRO RAČUNI ZA POSEBNE NAMJENE
(nisu za uplate korisnika već su otvoreni za posebne poslovne aktivnosti Društva)

HR5223600001101894311 (račun za vođenje naknade za razvoj)
račun otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., datum otvaranja: 03.05.2006.

HR7624020061500040610 (račun za vođenje projekta EN.2.1.16-0076)
račun otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., datum otvaranja: 25.03.2016.

HR1924020061500056089 (račun za izvlaštenja C2 Kačjak Dramalj)
račun otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., datum otvaranja: 16.06.2017.

HR9424020061500056097 (račun za izvlaštenja C3 Dramalj Centar)
račun otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., datum otvaranja: 16.06.2017.

TOP