Što su e-usluge?

Dragi korisnici,

elektronička uprava predstavlja pretvorbu i prilagodbu djelovanja javne uprave u cilju postizanja što veće učinkovitosti rada, racionalnijeg korištenja sredstava i kvalitetnijeg pružanja usluga.

Osnovu elektroničke uprave čine elektroničke usluge, koje su Vam dostupne u ovoj rubrici. Korištenjem servisa e-usluge građani mogu brzo i jednostavno uspostaviti komunikaciju sa društvom MURVICA d.o.o., slati zahtjeve, pratiti njihovo rješavanje i preuzimati elektroničke isprave direktno putem interneta.

Temeljem navedenog direktor Društva Jevgenij Prpić, mag. ing. geod. et geoinf. dao je Izjavu stranke o prihvaćanju uporabe i prometa elektronickih isprava.

Za detaljno objašnjenje o e-poslovanju Društva pogledajte brošuru elektronički potpis u poslovanju duštva MURVICA d.o.o.

Radi unapređenja efikasnosti e-poslovanja ovim putem bi zamolili korisnike naših usluga da ukoliko žele biti dio e-poslovanja potpisanu Izjavu o prihvaćanju uporabe i prometa elektroničkih isprava, dostave na adresu: MURVICA d.o.o., Kralja Tomislava 85A, 51260 Crikvenica ili na e-mail adresu:  info@murvica.hr ili fax: +385(51) 440 889.

 

TOP