e-DOSTAVA OBAVIJESTI O RAČUNU ELEKTRONIČKOM POŠTOM

Obavezno ispuniti sva polja *
Podatak možete vidjeti na računu za vodne usluge odvodnje Društva MURVICA d.o.o. **
Nije obvezan podatak, ali preporučujemo radi kontakta ***

Izjava (za suglasnost s izjavom označiti):

UVJETI DOSTAVE OBAVIJESTI O RAČUNU ELEKTRONIČKOM POŠTOM

  • Obavijest poslana putem e-mail adrese u PDF formatu je informativne prirode, te nije punovažan dokument.
  • Obavijest se šalje umjesto punovažnog dokumenta (računa) na osobni zahtjev korisnika. Sadržajno i vizualno je identična računu koji se izdaje u papirnatom obliku.
  • Punovažan račun se neće slati poštanskim putem, te se u slučaju potrebe osobno može zatražiti u sjedištu Društva MURVICA d.o.o. na adresi Kralja Tomislava 85A, 51000 Crikvenica u uredovno vrijeme za stranke.
  • Jednom aktivirana usluga besplatne dostave obavijesti o računu može se otkazati isključivo putem Zahtjeva za otkazivanje besplatne usluge dostave obavijesti o računu elektroničkom poštom.
  • Usluga se deaktivira prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za otkazivanje usluge te se računi ponovo počinju dostavljati u papirnatom obliku na kućnu adresu korisnika.
  • Poslanom porukom korisnik preuzima odgovornost za točnost upisanih korisničkih podataka.
  • Poslanom porukom prihvaćam uvjete dostave obavijesti o računu na gore navedenu e-mail adresu.
TOP