e-ZAHTJEV ZA PONOVNU UPOTREBU INFORMACIJA

MURVICA d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno odredbi članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine" br. 12/14 i 15/14).

Obvezno ispuniti sva polja *

Izjava (za suglasnost s izjavom označiti):
TOP